Regulament tombola

Regulament tombolă

Tombolă Cantarile Cerului

 

Secțiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizată de:

Organizatia Crestina Agape, Cluj-Napoca, denumită în continuare Agape.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

 

Secțiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

Tombola se va desfășura în data de nu mai tarziu de 15 iunie și presupune includerea automată a tuturor participanților fizici la evenimentul Cantarile Cerului editia a II-a, 2024 care și-au rezervat bilet online de pe site-ul https://creator.tv/cantarile-cerului-2/  si au primit confirmare pe mail sau fac parte din listele cu grupul de 1500 copii și tineri care vor cânta în cadrul evenimentului.

Orice înscriere efectuată după data de 07 iunie 2024 ora 23.59 (inclusiv) nu va fi luată în calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1 de mai sus.

 

Secțiunea 3. Drepturi și condiții de participare

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Fiecare participant fizic la evenimentul Cântările Cerului are dreptul la o singură înscriere în tombolă. Participantii răspund de corectitudinea datelor introduse în formularul de rezervare bilet gratuit la eveniment care sta la baza înscrierii la tombolă sau de numele și datele furnizate de cei care participă în corul de copii. Datele furnizate vor permite informarea participanților asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

Totodata pentru primirea premiului în urma tombolei, câștigătorul trebuie să facă dovada participării fizice în sala polivalenta BT Arena și a faptului că are cont pe site-ul www.Creator.tv și a distribuit evenimentul Cântările Cerului https://shorturl.at/419Tl pe cel puțin o rețea socială, și are comentariu cu TAG către un prieten.

 

Secțiunea 4. Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Întrucât începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE, Organizația Creștină Agape garantează participanților la tombolă :

  1. a)       Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare că se prelucreaza sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal, și, în caz afirmativ, aveți acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile prelucrării lor, prin formularea unei cereri în acest sens către operator;
  2. b)         Dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin trimiterea unei cereri în acest sens către operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal în situația în care sunt incomplete sau ștergerea datelor cu caracter personal în situațiile în care:  (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor inițial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrării o reprezintă consimțământul persoanei vizate, iar persoana vizată își retrage consimțământul, și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizată își exercită dreptul la opozitie și operatorul nu are motive în favoarea continuării prelucrării care prevalează; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) ștergerea este necesară pentru respectarea legislației UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale către copii (daca este cazul) pentru care consimțământul este guvernat de reguli speciale;
  3. c)         Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul să obțineți restricționarea prelucrării în situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand  doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;
  4. d)         Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;
  5. e)         Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;
  6. f)          Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
  7. g)         Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;
  8. h)         Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail contact@creator.tv

 

Secțiunea 5. Mecanismul tombolei

Participantii la tombola vor afla de organizarea si rezultatul Tombolei de pe pagina de facebook https://www.facebook.com/PlatformaCreatorTV

Înscrierea la Tombolă se face automat, prin rezervarea unui loc gratuity la evenimentul Cantarile Cerului, în perioada 01.02.2024– 07.06 2024, ora 23.59, dar și prin participarea in corul de copii si tineri Canatrile Cerului. Va fi desemnat un singur câștigător. Acesta va fi trași la sorți prin random.org sau alta platforma similara și va fi anunțat pe mail și pe pagina de facebook  cel mai târziu pe data de 20 iunie 2024.

Secțiunea 6. Premiul tombolei

Bicicleta oferita de Maros Bike:

https://www.marosbike.ro/mtb-xc-hardtail-27-5/bicicleta-cube-aim-black-blue-2023-roti-roti-27-5

 

Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

 

Secțiunea 7. Desemnarea câștigătorului

Va fi desemnat un singur câștigător. Acesta va fi tras la sorți prin random.org sau o platforma similara și va fi anunțat pe mail și pe site cel mai târziu pe data de 20 iunie 2024.

Pentru a fi validat acesta trebuie să răspundă la toate cerințele tombolei (a participat fizic la evenimentul Cantarile Cerului din 8 iunie 2024, a distribuit evenimentul Cantarile Cerului https://shorturl.at/419Tl pe cel putin o retea sociala, si are comentariu cu TAG către un prieten).

 

Secțiunea 8. Notificarea și predarea premiului

Câștigătorului tombolei i se va aduce la cunoștință rezultatul până la data de 23 iunie 2024, după tragerea la sorți, astfel : va fi contactat prin intermediul datelor de contact primite. Prin participarea la tombola, participanţii sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga premiul concursului, identitatea câştigătorului şi câştigurile acordate să fie făcute publice şi/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi din partea Organizatorului.

În cazul în care câștigătorul nu trimite în 72 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, ales de Comisia prestabilită prin același mecanism.

Pentru primirea premiului, câștigătorul trebuie să trimită Organizatorului o copie după buletin sau carte de identitate/certificat de nastere.

Premiul va fi trimis după data de 23 iunie 2024, prin curier.

 

Secțiunea 9. Încetarea tombolei

Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 23 iunie 2024, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natură a face imposibilă derularea.

 

Secțiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe creator.tv Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook Creator TV.

 

Secțiunea 11. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. 

Organizatia Crestina Agape

 

 

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?